Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обявяване началото на работа по нови работни теми

**Обявяване началото на** **работа по нови работни теми**
Във връзка с изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите, на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата, Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към стандарти, за които в процеса на изпълнение на договора е идентифицирана необходимост от разработване или допълване на национални приложения.
**№**
**по**
**ред**
**Номер и наименование на стандарта**
1
**БДС** **EN** **13499:20****04** Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен. Изисквания
2
**БДС** **EN** **13500:2004** Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата. Изисквания
3
**БДС** **EN** **13162:2012** Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания
4
**БДС** **EN****13163:2012** Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания
5
**БДС** **EN****1304:2013** Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания към продуктите
6
**БДС** **EN** **13830 :2004** Окачени фасади. Стандарт за продукт
7
**БДС** **EN** **13964:2005** Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване
8
**БДС** **EN** **14411:2013** Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка
9
**БДС** **EN** **13329:2006+A1:2010** Ламинирани подови покрития. Елементи с повърхностен слой на базата на термореактивни аминопласти. Спецификации, изисквания и методи за изпитване
10
**БДС EN 13279-1:2008** Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания
11
**БДС EN 13963:2005** Фугиращи материали за гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване
12
**БДС EN 14190:2006** Продукти от гипсокартон, произведени чрез вторично обработване. Определения, изисквания и методи за изпитване
13
**БДС EN 15283-1:2008+A1:2009** Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости с мрежеста армировка
14
**БДС EN 15283-2:2008+A1:2009** Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести плоскости
15
**БДС EN 520:2004+A1:2009** Гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване