Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обявяване началото на работа по нови работни теми

**Обявяване началото на работа по нови работни теми**
Във връзка с изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет **„Разработване на национални изисквания към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите, на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата”** Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към следните стандарти за продукти, използвани в строителството:
1
БДС ЕN 572-9:2005
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 9: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт
2
БДС ЕN 1051-2:2009
Стъкло за строителството. Стъклени тухли и павета. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
3
БДС ЕN
1279-5:2005+A2:2011
Стъкло в строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на съответствието
4
БДС ЕN 13164:2012
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания
5
БДС ЕN 13165:2012
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Изисквания
6
БДС ЕN 13241-1:2003+A1:2011
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без характеристики за защита от огън или димозащита
7
БДС ЕN 13748-1:2004
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешнo приложение
8
БДС ЕN 14303:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания
9
БДС ЕN 14304:2009+A1:2013
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания
10
БДС ЕN 14041:2006
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Съществени характеристики
11
БДС ЕN
14351-1:2006+A1:2010
Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
12
БДС ЕN 12201-1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения
13
БДС ЕN 12201-2:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби
14
БДС ЕN 12201-3:2011+A1:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части
15
БДС ЕN ISO
21003-1:2008
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и студена вода. Част 1: Общи положения (ISO 21003-1:2008)
16
БДС ЕN ISO
21003-2:2008
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и студена вода. Част 2: Тръби (ISO 21003-2:2008)
17
БДС ЕN 1555-1:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения
18
БДС ЕN 1555-2:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби
19
БДС ЕN ISO
15874-1:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013)
20
БДС ЕN ISO
15874-2:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013)