Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

Във връзка с приети промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, обн. ДВ. бр.110 от 29 декември 2020 г., и съгласно т. 6.1 от Правилата за работа по националната стандартизация, част 2, се предлага разработване нова работна тема - БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”.

Стандартът ще определи изискванията за размерите на табели с регистрационни номера за моторни превозни средства и техните ремаркета, шрифта с размерите на буквите и цифрите и разположението на буквите и цифрите върху регистрационните табели. С промените се въвеждат нови видове регистрационни табели за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, по отношение на графичните знаци, нанасени със зелен цвят на бял светлоотразителен фон.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по предложението най-късно до 12.02.2022 г. на електронната поща на Светлана Гюрджилова, секретар на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене“: svetlana.gurjilova@bds-bg.org

За повече информация тук: