Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обява за търг за продажба на автомобил

**Обява за търг за продажба на автомобил**
**Българският институт за стандартизация обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил марка „ДЕУ”, модел ”НЕКСИЯ”, ДК № С 5387 РС, 1 500 куб. см., произведена през 1995 г. Автомобилът е с платена застраховка "Гражданска отговорност".**
Началната тръжна цена е 1 000 (хиляда) лв. без ДДС., като депозитът за участие в търга е 100 (сто) лв. Депозитът и печелившата цена се внасят в брой в касата на института – етаж 2, стая 202.
Оглед на автомобила може да се извърши **всеки работен ден 9-16 ч. до 27.01.2012 г**. включително, когато е крайният срок за приемане на ценовите оферти на участниците.
Обявяването на резултатите ще се извърши на **07.02.2012 г**. в деловодството на института.