Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Ново специализирано издание - „ISO 9001:2000: Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги”

**Ново специализирано издание**
Излезе от печат специализираното издание на Центъра за международна търговия и Международна организация по стандартизация „**ISO** **9001:2000:** **Практическо** **ръководство за организации, предоставящи услуги”.**

Изданието на ръководството на български език е подготвено от Българския институт за стандартизация и е реализирано със съдействието на Клуб 9000.

То е разработено, за да бъде в помощ на малките организации от сферата на услугите (счетоводители, архитекти, инженери, адвокати, консултанти по управление и други) и най-вече на такива организации, чиито собственици сами ръководят дейността, и са твърде малки, за да имат самостоятелно обособени звена по маркетинг и управление на качеството, т. е. организации с не повече от 20 души персонал.

Ръководството съдържа методология за прилагане на ISO 9001 от организации, предоставящи услуги, които се стремят към сертификация на своята система за управление на качеството. То започва с кратък обзор на ISO 9001:2000 като международна рамка за управление на качеството. Следват раздели, в които се обръща особено внимание на дейностите по вземането на решение, провеждането на вътрешни дискусии и планирането, които са необходими за практическото прилагане на идеята на ISO 9001:2000 и за създаването на система за управление на качеството, подходяща за една малка организация. В отделни приложения са посочени подбрани източници на информация за системите на ISO за управление на качеството, предложени са практически съвети за избор и работа с външни консултанти, представени са примери за изготвяне на списъци за контрол за извършване на вътрешен одит, както и примерни въпросници, които да улеснят персонала при подготовката на организацията за външен одит на място.

Това издание на БИС ще бъде от полза за онези организации, предоставящи услуги, които се стремят да увеличат своя дял на пазара и да привлекат нови клиенти.

„****ISO 9001:2000: Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги” може да бъде закупено от Българския институт за стандартизация на цена 20,40 лв. с ДДС. Купи

**![image/jpeg](/images/upload/Izdania/ISO cover.jpg)**