Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новите Еврокодове – предизвикателства (обновена)

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 4 май 2022 г. За актуална информация следва да се проверява он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните части са на етап Обществено допитване (40.20), който продължава до 23.06.2022 г. (Етап Обществено допитване е етапът, на който могат да се дават становища и коментари по техническото съдържание на проекто-стандарта.):

В етапа на обществено допитване всеки заинтересован, независимо дали участва в технически комитет или не, може да направи регистрация в сайта на БИС и да получи достъп за четене на съответния проект. На екрана има поле, в което могат да се пишат коментари по проекта. На този етап могат да се дават коментари относно техническото съдържание на стандартите.

На етап Край на общественото допитване (40.60) са следните части на Еврокодовете:

Следните стандарти са на етап Официално гласуване до 21.07.2022 г.:

На етап Официално гласуване гласуват само членовете на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции, като на този етап могат да се правят само редакционни коментари.

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти. 

Вече са публикувани следните документи или им предстои публикуване:

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Следните части са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

Планирана дата за етап 40.20 Обществено допитване – август 2022 г.

Тези проекти закъсняват спрямо планираните срокове.

Следните проекти са на етап 30.99 – готов проект за обществено допитване:

Планирана дата за начало на общественото допитване 1 септември 2022 г.

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Опънати елементи

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Греди с големи отвори в стеблото

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Студеноформувани линейни и равнинни елементи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Конструкции от неръждаема стомана

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Възли

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Общи правила

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Общи правила и сеизмични въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически аспекти, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Залепени пръти в дървени конструкции. Проектиране и изпълнение

30.98 Отхвърлен проект

ТК-56 още

Проектиране на опънати мембранни конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Характеризиране и квалификация на конструктивни компоненти за сеизмични приложения чрез циклични изпитвания

30.98 Отхвърлен проект

ТК-56 още

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Общи правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината си стъклени елементи и техните механични връзки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод на взаимодействие за елементи, подложени на огъване и натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още