Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новите Еврокодове – предизвикателства (обновена на 30.06.2022)

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 30 юни 2022 г. За актуална информация следва да се гледа он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните части са на етап Край на общественото допитване (40.60):

На етап Финализиране на проекта преди официално гласуване (45.99) са следните части на Еврокодовете:

Следните стандарти са на етап Официално гласуване (50.20), до 07.07.2022 г.:

На етап Официално гласуване гласуват само членовете на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции, като на този етап могат да се правят само редакционни коментари.

На етап Край на официалното гласуване (50.60) е следния проект:

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

Вече са публикувани или са в процес на публикуване следните документи:

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Следните части са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

Следните проекти са на етап 40.10 – готов проект за обществено допитване:
(Планирана дата за начало на общественото допитване 1 септември 2022 г.)

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Правила за греди с големи отвори в стеблото

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и равнинни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила и сеизмични въздействия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически конструкции, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Проектиране на опънати мембранни конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод за елементи, подложени на огъване и натиск

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината си стъклени елементи и техните механични връзки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още