Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 04.05.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 4 май 2023 г. За актуална информация следва да се гледа он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните проекти са на етап 40.20 _Обществено допитване, гласуването продължава до 22 юни

Обръщаме внимание на всички заинтересовани, че на етап Обществено допитване (40.20) могат да се дават становища по техническото съдържание на проектите. Тези проекти са достъпни за четене на сайта на БИС, рубрика Обществено допитване**, за всеки, който си направи регистрация, независимо дали е член на БИС/ТК 56 или не.**

На етап 40.60 Край на обществено допитване са следните проекти:

На етап 50.20 Официално гласуване са следните проекти:

Вече са публикувани следните документи:

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

Понастоящем са публикувани следните спецификации и технически доклади:

Следните проекти са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

Следните проекти са на етап 30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване:

Следните проекти са на етап 40.10 Превод на проекта на официалните езици

Очаквана дата за начало на обществено допитване – септември 2023

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Натоварване от сняг

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Температурни въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Особени въздействия

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Атмосферно обледяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Греди с големи отвори в стеблото

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-14: Проектиране, подпомогнато с анализи с крайни елементи.

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и равнинни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Възли

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 5. Проектиране на дървени конструкции. Част 3: Изпълнение

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Основни правила и сеизмични въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-2: Сгради

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи, кули, мачти и комини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически конструкции, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Общи правила

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 4: Избор на стъкло, свързан с риск от нараняване на хора. Ръководство за спецификация

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-56 още

Проектиране на опънати мембранни конструкции

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-56 още

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Проектиране на двойно и единично облицовани стомано-стоманобетонни комбинирани (SC) конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 4: Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината си стъклени елементи и техните механични връзки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод на взаимодействие за елементи, подложени на огъване и натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още