Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини за МСП

Малките предприятия: в крак със съвременната икономика

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

МСП и стандартите могат да направят устойчивите продукти норма в ЕС

Дигиталният паспорт на продукт, конкретна стъпка напред в прилагането на двойния преход

Участие на МСП в стандартизацията

Цифровата трансформация и ресурсната ефективност са сред основните приоритетни теми за МСП в стандартизацията

Тест за пригодност на стандартите за МСП – Уникален инструмент за МСП в областта на стандартизацията

Европейската асоциация Small Business Standards (SBS) публикува ръководство за МСП относно механизми за контрол на сигурността на информацията