Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нова работна тема за стандартизация от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

В БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“ постъпи предложение от „Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба“ за разработване на български стандарт на национално ниво БДС ххх „Парцали за почистване“. Стандартът ще включва изисквания за производство и използване на парцали от употребяван текстил.

Това предложение е в подкрепа на опазването на околната среда, както и на националната политика и европейското законодателство и в изпълнение на приетия през март 2020 г. План за действие на Европейския съюз до 2050 г. за кръгова икономика.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 23.10.2021 на главен експерт Антоанета Калфина, на имейл: antoaneta.kalfina@bds-bg.org; тел.02/8174597.