Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нова колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Българският институт за стандартизация предлага колекция от стандарти в областта на оценяване на съответствието. Колекцията „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“ е насочена към органите за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги и включва стандарти, съдържащи изискванията за компетентност, последователност на дейностите и за безпристрастност на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги.

Колекцията включва деветте най-важни стандарта, като осем от тях са на български език. 

Цената на колекцията е 348 лв. с ДДС, което спестява 55 %, ако се закупят стандартите поотделно.

Клиентите, закупили БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и/или БДС EN ISO/IEC 17065:2012, ползват допълнителна отстъпка от цената на колекцията и могат да я закупят за 264 лв. с ДДС.

За повече информация и поръчка тук:

Колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още