Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нова електронна услуга на ISO: Online Browsing Platform

**Нова електронна услуга на ISO:** [Online Browsing Platform](http://www.iso.org/obp/) (OBP)
Международната организация за стандартизация (ISO) направи още една стъпка напред във въвеждането на най-съвременните технолигии с цел информация за стандарти и други публикации на ISO.
Като използва универсалния формат XML, ISO разработи нова елетронна платформа, която предоставя по-бърз, опростен и подобрен начин за достъп и ползване на информация за стандарти и други публикации на ISO.
Чрез новата платформа, предназначена за свободен достъп, Вие може да направите справка за термини и определения, съдържащи се в стандарти на ISO, да получите информация за определение на конкретен термин в един или повече стандарти. Платформата съдържа информация за термини и определения, които са част от цялостния фонд от стандарти на ISO.
Електронната платформа предоставя опция за бързо търсене и преглед на повече от 4000 графични символа, съдържащи се в стандарти на ISO. Лесен за ползване интерфейс позволява визуално изобразяване на символи и тяхната поръчка в различни формати като AI, EPS, DWG или PNG.
Платформата ще се актуализира периодично, за да отразява информацията и за най-новите публикувани стандарти на ISO.
Предвижда се новата електронна платформа да съдържа и стандарти на ISO във формат XML. Очаква се в края на април 2012 г. платформата да дава обща информация за стандарти на ISO, съдържаща се в ключови елементи като съдържание, въведение, област на приложение и библиография, отново във формат XML. Това ще даде възможност на клиентите и потребителите на стандарти да получават подробна информация за стандартите, които ги интересуват, преди да ги поръчат.
**[Online Browsing Platform](http://www.iso.org/obp/)**