Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нов международен стандарт за управление на устойчиви събития: ISO 20121:2012

**Нов международен стандарт за управление на устойчиви събития: ISO 20121:2012**
Вече е факт стандартът **ISO 20121:2012 "****Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use" (Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане)**, разработен в рамките на международния проектен комитет ISO/PC 250.
Повече от 30 държави, сред които и България, участваха в работата на международния проектен комитет, като представяха национални коментари по различните работни проекти на стандарта.
Световната стандартизационна общност очаква организаторите на събития по целия свят да припознаят международния стандарт и да започнат да го прилагат в своята практика. Стандартът е създаден с идеята да подпомогне организаторите на всякакъв вид събития (спортни, културни, стопански, обществено-политически) да интегрират устойчивото развитие в своите дейности. Разработен е така, че независимо от ранга на събитието, за което се прилага – местни тържества или значими като мащаб събития, например олимпийски игри и световни изложения, те да оставят след себе си положително наследство, запазвайки своята уникалност. Стандартът е подходящ за всички участници в събитийната индустрия, включително организатори, ръководители, изложители, доставчици на стоки и услуги, необходими за провеждането на едно събитие.
Въпреки че всяко събитие (конференция, концерт, спортно състезание, изложение или фестивал) носи в себе си значими ползи, то има и своите неблагоприятни икономически, екологични и социални въздействия, свързани с неефикасното управление на отпадъците, консумацията на енергия и ограниченията за местното население.
Сред основните предимства на новия стандарт са:
Стандартът **ISO 20121:2012** заимства подхода на системите за управление, добре известен на стотитици организации благодарение на успеха на стандарти като ISO 9001 (системи за управление на качеството) и ISO 14001 (системи за управление по отношение на околната среда). Той осигурява рамка за идентифициране, премахване или намаляване на потенциалните социални, икономически и екологични негативни влияния от събитията и дава възможност за създаване на повече положителни резултати от събитието чрез подобряване на процесите на планиране и оперативните процедури.
Сред участниците в разработването на международния стандарт бяха и членове на екипа, организиращ летните олимпийските игри в Лондон 2012. Според г-н Давид Стъбс, ръководител на екипа за устойчивост към Организационния комитет на летните олимпийски игри, Лондон 2012, този стандарт е добра възможност да се промени цялостния подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.
**Българският институт за стандартизация въвежда** **ISO 20121:2012 "Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use" (Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане)** **като национален чрез потвърждаване, а в скоро време предстои и издаването му с превод на български език.**
**За повече информация – [БРОШУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК](http://www.iso.org/iso/sustainable_events_iso_2012.pdf)** - [на сайта на ISO](http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1598)