Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022 и ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

20 септември 2023 г. още

Предложение на CEN за създаване на технически комитет CEN/TC Финанси

Обхват: Стандартизация в областта на финансите. Целта е да стандартизират различни теми, свързани с финансите.

18 август 2023 г. още

Предложение за възобновяване на дейността на ISO/TC 11 „Котли и съдове под налягане“

Обект и област на приложение: Стандартизация в областта на конструкцията на котли и съдове под налягане.

17 август 2023 г. още

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали“

prБДС EN 590:2022/NA:2023 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“

15 август 2023 г. още

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Градска логистика“

Обект и област на приложение: Стандартизация в областта на технологиите и услугите за градска логистика, включително, термини, функции, оценяване и изследване; изисквания за икономична, ефективна и екологична градска логистика.

14 август 2023 г. още

Покана за участие в извънредно общо събраниe на БИС 20 септември 2023 г.

(обн. ДВ, брой 68 от 08.08.2023 г.)

14 август 2023 г. още

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 04.08.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

11 август 2023 г. още

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Улавяне, транспортиране, оползотворяване, съхраняване и отчитане на CO2”

Обхват: Стандартизация в областта на улавянето, транспортирането, оползотворяването, съхраняването и отчитането на CO2.

11 август 2023 г. още

Онлайн обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018)“

Обучението ще се проведе през първата седмица на октомври 2023 г

7 август 2023 г. още

Нова колекция от стандарти „Оценяване на съответствието – изисквания към органи за акредитация, контрол, изпитване и сертификация на продукти, процеси и услуги“

Колекцията включва стандарти, съдържащи изискванията за компетентност, последователност на дейностите и за безпристрастност на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги.

2 август 2023 г. още

Предложение на CEN и CENELEC за създаване на нов съвместен комитет „Цифров паспорт на продукт“

Обект и област на приложение: Разработване на документи за внедряване на цифров паспорт на продукт (DPP - Digital Product Passport) и екосистема за доставяне на данни, като същевременно се гарантира оперативна съвместимост между сектори и системи.

13 юли 2023 г. още

Предложение на ISO/IEC за създаване на нов технически комитет „Квантови технологии“

Обект и област на приложение: Стандартизация в областта на квантово изчисление, фундаментални квантови технологии, квантова симулация, квантови източници, квантова метрология, квантови детектори, квантови комуникации.

11 юли 2023 г. още

Обществено допитване за проект на документ, разработен на национално ниво

prБДС EN 13108-7:2006/NA Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт. Национално приложение (NA)

28 юни 2023 г. още

Газ и газови системи – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Газ – природното богатство за по-комфортен живот на човечеството. Но и тема за икономически кризи, войни, политически и търговски интереси. Дума, която все по-често чуваме в медиите. И тази сфера, както всяка друга, е невъзможна без стандарти.

28 юни 2023 г. още

CEN и CENELEC проведоха Генералните си асамблеи и отбелязаха 30-годишнината от създаването на Единния европейски пазар

От страна на БИС участваха Ивелин Буров – председател на УС на БИС, Ирен Дабижева – изпълнителен директор, Лилия Костова и Росица Георгиева – директори на дирекции.

27 юни 2023 г. още

Участие на БИС в конференция „С++: пътища и перспективи“

В събитието взеха участие експерти от БИС, като изпълнителният директор г-жа Ирен Дабижева се включи в дискусионния панел и отговори на въпроси от участниците.

14 юни 2023 г. още

Обществено допитване за проекти на документи, разработени на национално ниво

Разработване и актуализиране на Национални приложения и Национални изисквания за строителни продукти

9 юни 2023 г. още

Уебинар на тема „Управление на документираната информация съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и указанията на ISO 10013:2021 в системите за управление на качеството“

Уебинарът ще се проведе онлайн на 22.06.2023 г.

5 юни 2023 г. още