Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини за МСП

SBS публикува покана за набиране експерти за 2024 г.

Устойчива, сигурна и иновативна рамка за киберсигурност, която да бъда полезна за всички

Тълкуване на Европейската комисия относно пускането на пазара на лични предпазни средства (ЛПС) от категория III затруднява МСП

Позиция на SBS относно предложението на Комисията за нов регламент за екодизайн

МСП имат ключова роля за изпълнението на предложението на Комисията относно устойчивите продукти

Малките предприятия: в крак със съвременната икономика

Публикувано е Синьо ръководство за прилагане на правила на ЕС относно продуктите за 2022 г.

МСП и стандартите могат да направят устойчивите продукти норма в ЕС

Дигиталният паспорт на продукт, конкретна стъпка напред в прилагането на двойния преход

Участие на МСП в стандартизацията

Цифровата трансформация и ресурсната ефективност са сред основните приоритетни теми за МСП в стандартизацията

Тест за пригодност на стандартите за МСП – Уникален инструмент за МСП в областта на стандартизацията

Европейската асоциация Small Business Standards (SBS) публикува ръководство за МСП относно механизми за контрол на сигурността на информацията