Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Новини и събития

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 и БИС/ТК 96

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения“

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Машини, предназначени за използване в хранителната промишленост“

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Предложение на AFNOR за създаване на нов технически комитет на CEN „Устойчиви и интелигентни градове и общности”

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Създаване на нов CEN-CLC/JTC „Блокчейн и технологии на разпределен регистър” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Естествени и изкуствени скални материали”

Киберсигурността – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Актуализиране и възобновяване на продажбата на Колекцията „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството”

Предложение за създаване на нов технически комитет ISO/TC „Проектиране на лаборатории”