Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Новини и събития

БИС проведе семинар, посветен на изискванията на Европейския съюз за етикетите и опаковките, предназначени за хранителни продукти

Годишно пленарно заседание на CEN/TC 234 "Газова инфраструктура"

На 19 юни 2008 г. Българският институт за стандартизация организира дискусия по въпросите за клавиатурни подребди на устройства за писане на български език

БИС Ви кани за участие в семинар на тема “Изисквания към етикетирането и опаковките в областта на хранително-вкусовата промишленост в рамките на Европейския съюз” на 12 юни 2008 г.

БИС организира обучениe за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001) и одитори по качество на преводаческите услуги (ЕN 15038)

БИС взе участие в 7-та среща на работна група TF 180 “Услуги, предоставяни от агентите по недвижими имоти" към Техническия съвет на CEN

Използването на стандартитe: гаранция за по-добри резултати в реализирането на обществените поръчки

БИС проведе годишно Общо събрание

Международна награда на ISO “Хелмут Райхлен”

Проведе се семинар на тема "Стандартизация и стандарти в спорта"

Нов европейски технически комитет CEN/TC 346 “Опазване на културното наследство”

E-learning modules

Покана за участие в редовното Общо събрание на БИС

Честита баба Марта!

Инициативата CHESSS на Европейския комитет за стандартизация

Резултати от процедурата с предмет ”Покана за участие в избор на издателство за предпечатна подготовка, отпечатване и разпространение на официалния бюлетин на БИС през 2008 г.”

На 19 февруари 2008 г. се проведе семинар, посветен на прилагането в България на БДС ЕN 15038 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”

На 5-6 февруари 2008 г. в София се проведе национална конференция и семинар на тема: “ISO 26000 – новият международен стандарт за социална отговорност”