Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Световен Ден на водата Стандартите, които защитават нашия най-ценен ресурс

Водата е основен елемент в устойчивостта на нашата планета, но около 2,2 милиарда души нямат достъп до безопасна питейна вода.

22.03.2021 г. още

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическо ръководство

ISO 22000 е международно съгласуван еталон в хранителната индустрия, а публикуваното ново ръководство помага на ползвателите да се възползват максимално от стандарта.

18.03.2021 г. още

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Покривни и хидроизолационни строителни материали”

Стандартизация на материали и компоненти, използвани за проектиране на покриви и строителни процеси, както и материали, използвани за хидроизолация в строителството

16.03.2021 г. още

Нова Стратегия на ISO до 2030 г.

Стратегията е разработена, като е използван същият подход за сътрудничество, залегнал и в стандартите на ISO

15.03.2021 г. още

Отбелязване на Международния ден на жената

ISO публикува указания за подкрепа на предприемаческата дейност на жените

5.03.2021 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Верига за доставки“

Стандартизация в областта на веригата за доставки на продукти и свързани процеси с определени характеристики с цел да се гарантира, че свързаните с тях искове са надеждни.

2.03.2021 г. още

Уебинар на тема: Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19

(ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)

1.03.2021 г. още

Уебинар на тема: Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 30401:2018)

15.02.2021 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кучета-асистенти“

Стандартизацията в областта на кучетата-асистенти: терминология, здраве и добро състояние, развъждане и развитие на кучета, обучение, услуги за клиенти

9.02.2021 г. още

Стандартизационна система, готова за бъдещето: Стратегията на CEN и CENELEC до 2030 г.

Чрез новата си стратегия общността на CEN и CENELEC цели „Изграждане на по-безопасна, по-устойчива и конкурентоспособна Европа чрез европейска и международна стандартизация”.

5.02.2021 г. още

Уебинар на тема: Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

29.01.2021 г. още

Обучения и уебинари през 2021 г.

За да продължим да бъдем полезни и ефективни за нашите клиенти, членове и партньори, представяме планираните през 2021 г. обучения и уебинари.

29.01.2021 г. още

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: Здравеопазване на животните

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Здравеопазване на животните (Animal Health).

14.01.2021 г. още

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

13.01.2021 г. още

Обществено допитване за проект на национален стандарт

от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

8.01.2021 г. още

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

5.01.2021 г. още

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема

Указания към организациите за повишаване на разбирането от потребителите на предлаганите онлайн „Ред и условия на договора“

22.12.2020 г. още

Уебинари и обучения

В условията на кризата, предизвикана от Ковид 19, Българският институт за стандартизация продължава да е полезен за своите членове и клиенти.

18.12.2020 г. още