Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

Промяна в начините на плащане на предлаганите продукти и услуги

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Изменение на климата”

Свиква се Общо събрание на БИС

Обществено допитване за проекти на национални приложения

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020

„Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на риска за младежки и училищни екскурзии“