Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини

7 юни 2013 г. още

Нова награда на ISO

6 юни 2013 г. още

БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи"

21 май 2013 г. още

Семинар на тема: "Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради"

16 май 2013 г. още

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт "Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия"

16 май 2013 г. още

Проведе се годишното Общо събрание на БИС

15 май 2013 г. още

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

15 май 2013 г. още

Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи" и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода"

29 април 2013 г. още

Опазване на културното наследство – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

22 април 2013 г. още

БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 "Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето"

19 април 2013 г. още

Общо събрание на БИС

25 март 2013 г. още

Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.

18 март 2013 г. още

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

5 август 2013 г. още

Учредяване на технически комитет в областта "Сигурност на обществото и гражданите"

11 март 2013 г. още

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

26 февруари 2013 г. още

Ергономия – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

26 февруари 2013 г. още

Посещение на експерти в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

22 февруари 2013 г. още

Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI)

20 февруари 2013 г. още