Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Обществено допитване на проекти на стандарти за качество на въздуха в самолетни кабини

7.06.2013 г. още

Нова награда на ISO

6.06.2013 г. още

БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи"

21.05.2013 г. още

Семинар на тема: "Енергийна ефективност и стандартизация в строителството и експлоатацията на сгради"

16.05.2013 г. още

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт "Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия"

16.05.2013 г. още

Проведе се годишното Общо събрание на БИС

15.05.2013 г. още

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

15.05.2013 г. още

Провеждане на 53-та пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи" и на заседание на CEN/TC 155/WG 16 "Системи, приложими за гореща и топла вода"

29.04.2013 г. още

Опазване на културното наследство – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

22.04.2013 г. още

БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 "Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето"

19.04.2013 г. още

Общо събрание на БИС

25.03.2013 г. още

Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.

18.03.2013 г. още

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

5.08.2013 г. още

Учредяване на технически комитет в областта "Сигурност на обществото и гражданите"

11.03.2013 г. още

Учредително събрание за създаване на технически комитет в областта на устойчивото строителство

26.02.2013 г. още

Ергономия – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

26.02.2013 г. още

Посещение на експерти в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

22.02.2013 г. още

Среща на европейските oрганизации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI) и Американския институт по стандартизация (ANSI)

20.02.2013 г. още