Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

БИС организира обучения за вътрешни одитори за системи за управление

Обученията за вътрешни одитори на системи за управление са съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 45001 и ISO 19011 и ще се проведат онлайн на 26, 27 и 28 октомври 2022 г.

11 октомври 2022 г. още

Стандартите и иновациите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Представяме стандартите от серията ISO 56000, която обхваща ключови за всяка организация систематизирани знания за управлението на иновациите.

29 септември 2022 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Системи Аюш“

Стандартизация в областта „Системи Аюш“, включително аюрведа, йога, натуропатия, унани, сиддха, сова ригпа и хомеопатия.

15 септември 2022 г. още

Обществено допитване за проект на националeн стандарт

prБДС 17415:2022 Бетон. Предпазващи състави. Технически изисквания

15 септември 2022 г. още

Семинар на тема „Управление на промяната - ISO/TS 10020:2022 Система за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси”

Семинарът ще се проведе онлайн на 27 септември 2022 г.

13 септември 2022 г. още

Предложение на CEN/CENELEC за създаване на нов технически комитет „Квантови технологии“ (Quantum Technologies)

Обхват: Разработване на проекти за квантови технологии, включително технологии за квантови възможности, квантови подсистеми, квантови платформи и системи, квантови композитни системи, както и квантови приложения

2 август 2022 г. още

Новите Еврокодове – предизвикателства (обновена на 30.06.2022)

Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания.

30 юни 2022 г. още

Строителните продукти и околната среда – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Фокусът на този брой на списание „БДС Компас“ са строителните продукти и как те съдействат да живеем в по-красив и устойчив свят. И на помощ отново идват стандартите.

29 юни 2022 г. още

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 17 юни 2022 г.

Управителният съвет на БИС на основание чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква Редовно Общо събрание на 17 юни 2022 г. (петък) от 11.00 часа в зала “Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София

2 юни 2022 г. още

Уебинар „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”

БИС организира уебинар на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”, който ще се проведе онлайн на 08 юни 2022 г.

17 май 2022 г. още

Новите Еврокодове – предизвикателства (обновена)

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

11 май 2022 г. още

Европейски стандарти за Целите за устойчиво развитие: CEN и CENELEC разработиха нов инструментариум

Европейските стандарти са от ключово значение в подкрепа на прехода към по-устойчиво бъдеще за всички.

10 май 2022 г. още

Семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“

Този интерактивен полудневен семинар предлага новостите относно разработването и стандартизацията на интелигентни облекла, текстил и оборудване, с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване.

10 май 2022 г. още

БИС организира обучение на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията“

Обучението е на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27013, ISO/IEC TR 20000-7, ISO 19011)“ и ще се проведе онлайн на 18 и 19 май 2022 г.

9 май 2022 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Интелигентна дистрибуция в логистиката“

Обхват: Стандартизиране на услугите, прилагане на техники и управление в областта на дистрибуцията в логистиката.

5 май 2022 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Онлайн услуга за кетъринг“

Цел и обосновка на предложението: Онлайн услугата за кетъринг е нова услуга, при която храната се поръчва онлайн и се доставя до определено място без пряк контакт между доставчиците на услугата и клиентите.

5 май 2022 г. още

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене“

prБДС 15980:2010/Изменение 3:2022 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт“

3 май 2022 г. още

Новата законодателна рамка: инструмент, предназначен за европейския единен пазар

Целта на инициативата на ЕК за Оценка на определени аспекти на Новата законодателна рамка (НЗР) е да се оцени дали НЗР продължава да отговаря на набелязаните цели в условия на цифрова и кръгова икономика.

12 април 2022 г. още