Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

БИС отново отваря Бизнес информационния център

Възстановява се достъпът на външни лица до Бизнес информационния център на БИС за четене и закупуване на стандарти и в касата на БИС за плащане с банкови дебитни или кредитни карти.

1 март 2022 г. още

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

рrБДС 17414:2022 „Парцали за почистване“

1 март 2022 г. още

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 13791:2019/NA Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA)

21 февруари 2022 г. още

Цифровизация в стандартите – подкрепа на цифровия преход чрез стандартизация

Цифровият преход е възможност за Европа да повиши своята конкурентоспособност на световните пазари.

18 февруари 2022 г. още

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Националните приложения са от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”

14 февруари 2022 г. още

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска

Ръководството подпомага организациите да интегрират ефективна организационна рамка за вземане на решения в управлението, лидерството и културата си чрез оптимално използване на ISO 31000.

7 февруари 2022 г. още

Обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“

Обучението ще се проведе онлайн на 23 и 24 февруари 2022 г.

7 февруари 2022 г. още

Обучения и уебинари през 2022 г.

Повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за една организация и затова през 2022 г. БИС ще продължи да организира обучения по стандарти в електронна среда.

31 януари 2022 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Станции за зареждане на превозни средства с природен газ”

Обхват на дейност: Стандартизация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на станции за зареждане на превозни средства с компресиран природен газ (CNG) и втечнен природен газ (LNG)

20 януари 2022 г. още

Стандарти за климата: CEN и CENELEC подписаха Лондонската декларация

Европейските стандарти са ключов фактор за решенията, необходими за зеления преход, и допринасят за по-устойчиво бъдеще на Европа и света.

19 януари 2022 г. още

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет (CEN/TC) „Качество на медицинската образна диагностика по отношение на пациента”

Обхват: Стандартизация в областта на медицинската образна диагностика и радиодиагностиката

18 януари 2022 г. още

Европейската стандартизационна общност подкрепя френското председателство на Съвета на ЕС в стремежа му за европейска стратегическа автономия

Поемайки председателството на Съвета на ЕС за следващите шест месеца (#EUFP2022), Франция има амбицията да засили стратегическата автономия на Европа.

17 януари 2022 г. още

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

prБДС 1752:2022 Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

14 януари 2022 г. още

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”

12 януари 2022 г. още

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях.

22 декември 2021 г. още

Услугите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Този брой на списание „БДС Компас” е посветен на услугите. Този сектор е от жизнено важно икономическо и социално значение. Услугите представляват около 70% от икономическата активност и заетостта в държавите - членки на Европейския съюз.

22 декември 2021 г. още

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)

2 декември 2021 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: „Обучение на водачи. Интелигентна система за обучение за управление на превозни средства“

Обхват на дейност: разработване на документ, който ще съдържа термини и определения, изисквания, методи за изпитване, опаковане, транспортиране и съхранение на интелигентни системи за обучение за управление на превозни средства.

29 ноември 2021 г. още