Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новини и събития

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Предприемането на действия за по-добро управление на потреблението на енергия не само помага на планетата, но спестява пари и на организациите, и на обществото като цяло.

9.03.2022 г. още

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 197-5:2021/NA Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM ІІ/С-М и смесен цимент СЕМ VІ. Национално приложение (NA)

9.03.2022 г. още

БИС организира уебинар на тема „Използване на стандарти в обществените поръчки“, който ще се проведе онлайн на 29 март 2022 г.

Техническите спецификации, изготвяни от възложителите в публичния сектор, трябва да осигуряват възможност за конкуренция при обществените поръчки, както и за постигане на целите за устойчивост.

8.03.2022 г. още

БИС отново отваря Бизнес информационния център

Възстановява се достъпът на външни лица до Бизнес информационния център на БИС за четене и закупуване на стандарти и в касата на БИС за плащане с банкови дебитни или кредитни карти.

1.03.2022 г. още

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

рrБДС 17414:2022 „Парцали за почистване“

1.03.2022 г. още

Обществено допитване за проект на национално приложение

prБДС EN 13791:2019/NA Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA)

21.02.2022 г. още

Цифровизация в стандартите – подкрепа на цифровия преход чрез стандартизация

Цифровият преход е възможност за Европа да повиши своята конкурентоспособност на световните пазари.

18.02.2022 г. още

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Националните приложения са от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”

14.02.2022 г. още

БИС предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска

Ръководството подпомага организациите да интегрират ефективна организационна рамка за вземане на решения в управлението, лидерството и културата си чрез оптимално използване на ISO 31000.

7.02.2022 г. още

Обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“

Обучението ще се проведе онлайн на 23 и 24 февруари 2022 г.

7.02.2022 г. още

Обучения и уебинари през 2022 г.

Повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за една организация и затова през 2022 г. БИС ще продължи да организира обучения по стандарти в електронна среда.

31.01.2022 г. още

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Станции за зареждане на превозни средства с природен газ”

Обхват на дейност: Стандартизация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на станции за зареждане на превозни средства с компресиран природен газ (CNG) и втечнен природен газ (LNG)

20.01.2022 г. още

Стандарти за климата: CEN и CENELEC подписаха Лондонската декларация

Европейските стандарти са ключов фактор за решенията, необходими за зеления преход, и допринасят за по-устойчиво бъдеще на Европа и света.

19.01.2022 г. още

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет (CEN/TC) „Качество на медицинската образна диагностика по отношение на пациента”

Обхват: Стандартизация в областта на медицинската образна диагностика и радиодиагностиката

18.01.2022 г. още

Европейската стандартизационна общност подкрепя френското председателство на Съвета на ЕС в стремежа му за европейска стратегическа автономия

Поемайки председателството на Съвета на ЕС за следващите шест месеца (#EUFP2022), Франция има амбицията да засили стратегическата автономия на Европа.

17.01.2022 г. още

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

prБДС 1752:2022 Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

14.01.2022 г. още

Обявяване на нова работна тема по стандартизация

БДС 15980:2010/Изменение 3 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт”

12.01.2022 г. още

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях.

22.12.2021 г. още