Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Национален информационен център

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно европейската стандартизация, както и в изпълнение на задълженията на България, произтичащи от споразумението със Световната търговска организация за премахване на техническите пречки в търговията (WTO-TBT), Българският институт за стандартизация като национален орган за стандартизация има задължението да предоставя информация за проекти на новоразработвани стандарти на национално ниво или изменения на национални стандарти, нотифицирани от националните органи за стандартизация - членове на CEN/CENELEC и от страните-членки на WTO.

Съгласно Закона за националната стандартизация, чл.5, чл. 35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38, за изпълнение на предвидените процедури в Българския институт за стандартизация функционира Национален информационен център (НИЦ) в областта на стандартизацията. В тази рубрика Националният информационен център на Българския институт за стандартизация публикува нотификации на проекти на български и чуждестранни стандарти. Заинтересованите от тези проекти на стандарти могат да получат информация за тях на следния адрес:

  • по пощата: Български институт за стандартизация, 1797 София, ж.к."Изгрев", ул."Лъчезар Станчев" № 13
  • по E-mail: notify@bds-bg.org
  • по телефон: 02/81 74 561, лице за контакт Десислава Тодорова

ТBТ/WTO

Споразумение за технически пречки пред търговията

Регламент (ЕС) № 1025/2012

Процедура за осигуряване на информация в областта на стандартизацията