Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

МСП Портал

Стандартите в помощ на малките и средни предприятия

Порталът за МСП ще предоставя информация и ще отговаря на въпроси на МСП, свързани със стандартизацията. Чрез него малките и средните предприятия в България ще бъдат информирани относно новостите в областта на стандартизацията, нови инициативи, участие в разработването на нови стандарти и др.

Каква е ползата за МСП при прилагането на стандарти

 • подобряване качеството на продуктите и услугите
 • привличане на нови клиенти
 • повишаване доверието на потребителите към бизнеса
 • повишаване конкурентоспособността
 • намаляване вероятността от грешки
 • намаляване на разходите
 • осигуряване съответствието на продуктите с определени изисквания
 • улесняване на износа

Защо трябва да се използват стандарти

 • Стандартите отварят врати към нови пазари
 • Стандартите ви правят равностойни с “големите играчи” на пазара
 • Стандартите ви помагат да откривате най-добрите бизнес практики
 • Стандартите повишават ефикасността на вашата дейност
 • Стандартите повишават доверието на вашите клиенти
 • Стандартите ви дават конкурентно предимство
 • Стандартите правят марката ви международно призната
 • Стандартите съдействат за вашия растеж
 • Стандартите спомагат за използване на общ език в даден индустриален сектор

Полезни връзки:

Страница на европейските организации по стандартизация CEN/CENELEC предназначена в помощ на МСП

CEN-CENELEC SME Helpdesk

Малките и средните предприятия представляват над 99% от всички бизнес организации в Европа и са в основата на европейската икономика. Стандартизацията съдейства за по-доброто представяне на МСП на пазара, но фактът, че стандартите придават принадена стойност, все още не добре известен на малкия бизнес. Затова през последните години CEN-CENELEC насочиха вниманието си към малките и средните предприятия с цел увеличаване тяхното участие в стандартизационния процес. Следвайки тази инициатива, новата интернет страница ще предоставя информация и ще отговаря на въпроси на МСП, свързани със стандартизацията. Чрез нея малките и средните предприятия в Европа ще имат възможност за достъп до европейската стандартизационна система на CEN-CENELEC, за да бъдат информирани относно:

 • нови инициативи в областта на стандартизацията
 • разработване на нови стандарти
 • възможност за консултации от компетентни експерти по е-мейл
 • компетентни отговори на запитвания в областта на стандартизацията
 • осъвременени брошури, насочени към малките и средните предприятия
 • обучения за малките и средни предприятия с акцент към европейската стандартизация
 • конференции и семинари, съобразени с интереса на малките и средните предприятия.

За повече информация - https://www.cencenelec.eu/get-involved/small-and-medium-enterprises-smes/smes-and-standards/

Платформа за обмен на информация, отговори на различни въпроси и предстоящи събития, свързани с дейностите на CEN и CENELEC в подкрепа на МСП относно използването на стандартите и участието на МСП в дейността по стандартизация.

Join the SME and standardisation Group on LinkedIn

Често задавани въпроси

Полезни връзки

 • Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
  https://www.sme.government.bg/
 • Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация
  www.nab-bas.bg

Какво е SMALL BUSINESS STANDARDS (SBS)?

Small Business Standards (SBS) е международна асоциация с нестопанска цел. Екипът на SBS е съставен от служители на Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME) и на Европейската конфедерация на строителите (EBC) и ръководител на проекта, който координира работата на асоциацията. Членове на SBS са национални и eвропейски секторни и браншови организации, представители на МСП из цяла Европа. Членството е отворено за всички асоциации, отговарящи на тези критерии.

Мисията на SBS е да представлява и защитава интересите на МСП в процеса по стандартизация на европейско и международно ниво. Тя е насочена към повишаване информираността на МСП относно предимствата от използването на стандарти и насърчаването им да се включат в процеса по стандартизация. За да се постигнат тези цели, досега в SBS са назначени 17 експерти, които да вземат участие в работата на техническите комитети на CEN-CENELEC и ISO и пряко да допринасят за създаването на стандарти.

Експертите ще съблюдават дали стандартите са благоприятни за МСП и по този начин ще помогнат за по-доброто адаптиране на стандартите към потребностите на МСП. SBS чрез своите членове ще постави на преден план гледните точки на МСП във всички възможни форуми, работни групи и платформи, изграждащи стандартизационната система. SBS ще консултира и информира своите членове за политиките за вътрешния пазар, свързани със стандартизацията и засягащи интересите на МСП.

Благодарение на прилагането на стандарти в бизнес модели предприемачите ще имат редица предимства, като разширяване на потенциалния пазар за продукти, намаляване на разходите за трансакции, намаляване на външните влияния (напр. въздействие върху околната среда), подобряване на системи за управление и др.

Повече информация за дейността на SBS може намерите на интернет адрес https://www.sbs-sme.eu/

Защо да участвате в дейността по стандартизация – отговора може да откриете в това видео - https://www.youtube.com/watch?v=sH2zOg_NFsE&t=9s&ab_channel=SmallBusinessStandardsSBS

Публикации:

 • Ръководство 17 - Указание за разработване на стандарти с отчитане потребностите на микро-, малките и средните предприятия (МСП)
  https://www.cencenelec.eu/get-involved/small-and-medium-enterprises-smes/tools-for-smes/sme-standardization-guide-17/
 • 10 полезни неща с които ISO стандартите могат да подпомогнат МСП - https://www.iso.org/publication/PUB100283.html
 • „ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим”
  Може да бъде закупено от БИС - цена 48 лв с ДДС. Купи
 • „ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП”
  може да бъде закупено от БИС - цена 96 лв с ДДС. Купи
 • Списание "БДС Компас" - бр.1/2014. Темата му е "Стандартизацията и малките и средните предприятия".
  Можете да го разгледате безплатно тук
 • Списание "БДС Компас" - бр.2/2011. Темата му е "Ползата от стандартите".
  Можете да го разгледате безплатно тук
 • Издание на ISO - ISO 27001 за малките и средните предприятия. Практически съвети
  Повече информация - тук

Вашите запитвания може да изпращате на следния адрес за контакт:

Десислава Тодорова

Информационен център в областта на стандартизацията

Български институт за стандартизация

ул. Лъчезар Станчев № 13

ж.к Изгрев, 1797 София

Тел.: (+3592) 81 74 561

Fax: (+3592) 87 35 597

е-mail: notify@bds-bg.org

МСП и стандартите

Признавайки важната роля на малките и средните предприятия (МСП) за европейската икономика, ние (CEN, CENELEC и нашите членове) сме поели ангажимент да помогнем да разберете ползите от стандартите за Вашия бизнес.

Новини за МСП

Тук се публикуват новини за МСП

Дейност на БИС в подкрепа на МСП

Отчети, които представят усилията на БИС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в процеса на използване на стандартите и насърчаването им за участие в стандартизационния процес.

Публикации