Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международният стандарт ISO 26000 вече на български език

**Международният стандарт ISO 26000 – вече на български език**
Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език международния стандарт за социалната отговорност – **БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност”**. Стандартът е разработен с участието на експерти от над 90 страни и 40 международни или регионални организации и разглежда принципите на социалната отговорност и дава указания за нейното прилагане на практика в организациите.
Все повече организации по целия свят и свързаните с тях заинтересовани страни все по-ясно осъзнават необходимостта от социално отговорно поведение и произтичащите от това ползи. Целта на социалната отговорност е да съдейства за устойчивото развитие.
Акцентът в стандарта е поставен на следните седем основни теми, свързани със социалната отговорност:
**БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност” може да бъде закупен на цена 180 лв. с ДДС. [Купи](http://www.bds-bg.org/shop/?action=add&item_type=1&item_id=57786)**