Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Лични предпазни средства

Деветият брой е посветен на личните предпазни средства, които са задължителен елемент от облеклото на хората, извършващи специфични дейности. Те трябва да осигуряват надеждна защита на човешкото тяло от различни вредни и опасни производствени фактори. Темата е представена през погледа на различни специалисти в съответната област. Представени са и важни стандарти за лични предпазни средства – за индивидуална защита на очите, каски за промишлеността, защитно облекло и др.