Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Информационен център

Българският институт за стандартизация разполага с модерен информационен център. На разположение на клиентите е голяма зала, оборудвана с компютри, където се предоставя информация за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и други документи. Запознаването със съдържанието на българските стандарти в информационния център на БИС е безплатно. Читателите нямат право да снимат и да използват записващи устройства. При желание от тяхна страна могат да закупят интересуващите ги стандарти и стандартизационни документи на място в БИС.

БИС притежава правата за разпространение на българските стандарти, международните стандарти, както и на националните стандарти на други страни съгласно установените двустранни споразумения.

В информационния център на БИС може да закупите следните стандарти, за които БИС има сключени споразумения:

Информационен център и продажби:

Работно време:
9.00 - 12.30
13.30 - 16.30
понеделник - петък

тел. +359 2 81 74 531, +359 2 81 74 525

e-mail: info@bds-bg.org