Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Комуникационна стратегия за членство на България в Европейския съюз

![image/gif](/images/upload/Novini/Communication Strategy.GIF)

Комуникационна стратегия за членство на България в Европейския съюз

В дните от 19 до 21 ноември 2007 г. Българският институт за стандартизация проведе информационна кампания в рамките на Комуникационната стратегия на Република България във връзка с членството й в Европейския съюз. Непосредствената цел бе информиране на широк кръг представители на бизнеса, най-вече на малките и средните предприятия, за ролята и значението на стандартите за повишаване на конкурентоспособността, за премахване на техническите пречки в търговията, за възможностите за участие в процеса на стандартизация на национално и европейско ниво и неговите ползи. Инициатор за провеждане на мероприятията, насочени към популяризиране на дейността по стандартизация, е Министерството на икономиката и енергетиката, което съдейства за повишаване на информираността по отношение на въпроси с приоритет за българската икономика. Провеждането на информационна кампания за популяризиране на дейността по стандартизация е от полза за всички заинтересовани. Без съмнение по-добрата информираност относно постигането на съответствието с европейските и международните изисквания носи предимства за всички – за експертите, участващи в процеса на разработване на стандартите, за производителите – за повишаване техния авторитет и доверие и в крайна сметка на всички нас като потребители.

Стандартизацията като средство за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа

Интервю с г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез представяне на стандартизацията в строителството и безопасността на храните