Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“

Новата колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроена среда“ е създадена с цел да бъде използвана като инструмент в подкрепа на изпълнение на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Като основни елементи на модерното, приобщаващо и устойчиво общество достъпността и безопасността в застроената среда изискват подробно планиране и организация. Европейското и националното законодателство поставят редица изисквания, които да гарантират сигурността и функционалността на достъпност при проектирането, изграждането, обновяването, адаптирането и поддържането на застроената среда.

Колекцията включва следните стандарти на английски език:

Цената на колекцията е 366 лв. с ДДС, което спестява 50 % в сравнение със закупуване на стандартите поотделно.

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“

ТК-0/ПС-35 още