Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Актуализиране

Актуализиране

CEN и CENELEC работят непрекъснато, за да предоставят нови стандарти, от които се нуждаят бизнесът и индустрията, както и да гарантират, че съществуващите стандарти продължават да бъдат „пригодни за използване по предназначение”. Ето защо актуализирането на стандартите е важно за всички организации, прилагащи стандарти, включително за МСП, чрез получаване на информация и новини, включително за нови и преразгледани стандарти, нови проекти на стандарти и общи новини и информация. Но как?

Запознайте се с различните начини за актуализиране:

Чрез членовете на CEN и CENELEC

Повечето членове предлагат он-лайн „функции за търсене на стандарти” на националния език, което прави проследяването на стандартите по-лесно и дава насоки за това как да търсим стандарт: Членове на CEN и членове на CENELEC. Това може да включва издаване на колекция от съответни стандарти за специфични сектори, технологии и видове организации.

Търговски сдружения

Те биха могли да информират членовете си за съответните стандарти в техния сектор или предмет на дейност.

Уеб-страници на CEN и CENELEC по сектори

Ако се интересувате от конкретен сектор, посетете страницата на БИС, CEN и CENELEC за съответния сектор.

Намерете съответните технически органи на CEN и CENELEC

Функцията „търсене” на интернет страниците на CEN и CENELEC