Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Какво е БДС

Накъдето и да погледнем, виждаме стандарти. Те са навсякъде около нас. Но когато видим марката БДС, вече трябва да сме наясно, че това не е държавен, а национален стандарт. БДС не е абревиатура, а утвърдено и познато лого, това е бранд.

Често чуваме за необходимостта от „български държавни стандарти”. А те са в миналото.

Новите реалности изключват командно-административния подход в стандартизацията. Стандартите не са механизъм за държавен контрол, а съществен елемент на пазарната икономика.

Стандартите премахват държавните и културните граници на планетата. Те свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите. Играят огромна роля за здравето и живота ни, както и за опазване на околната среда.

Стандартите са общият език, на който говорят всички – производители, потребители, научни среди, органи на държавната администрация, обществени институции, браншови организации и цялото общество.

Мнозина бъркат стандарт и нормативен акт. Прилагането на стандарта е доброволно, а на нормативния акт – задължително. Но когато стандартът е позован в нормативен акт или договор – става задължителен.

Нормативният акт се разработва и одобрява от държавен орган, докато стандартът е дело на всички заинтересовани – производители, доставчици, учени, потребители, обединени от националния орган за стандартизация.

Затова и Българският институт за стандартизация (БИС) има статут на неправителствена, обществена организация, която е създадена за обществена полза, и не бива да бъде доминирана от никоя заинтересована група.

БИС е националният орган за стандартизация в България и от създаването си се стреми да обединява интереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят всички – производители, потребители, научни среди, държавна администрация, обществени институции, браншови организации и цялата общественост.

Българският институт за стандартизация е пълноправен член на европейските организации за стандартизация. Няма как да си представим обединена Европа без единни европейски стандарти. Свободното движение на стоки и услуги е една от основните свободи на Европейския съюз. Един европейски стандарт заменя 34 различни национални стандарти в 34 европейски страни, членове на европейските организации за стандартизация, и създава достъп до пазара на над 500 милиона потребители.

Въвеждането на европейските стандарти като български национални стандарти е едно от важните условия за осигуряване на достъпа на българските стоки до европейските пазари, както и на европейските стоки да българския пазар.

Стандартите са навсякъде около нас. Но времето на държавните стандарти безвъзвратно отмина. Държавата е само един от участниците в необятния свят на стандартизацията. Но редом с държавата сме всички ние като потребители, производители, инвеститори, учени... Затова и БДС означава български национален стандарт. Това е утвърден бранд, а не просто абревиатура.

Все пак вече никой не казва на Банка ДСК държавна спестовна каса, нали?!