Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

Договор № 2016-1-BG01-KA202-023738

Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

Основната цел на проекта ISTRA е разработване и тестване на две програми за обучение с иновативен подход и съдържание за професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко приложими серии стандарти (ISO/IEC 27000 и ISO 31000). Избраните стандарти за обучение на практика могат да бъдат прилагани в много и различни организации, независимо от тяхната големина, естество на работа или специфика, и са едни от най-широко разпространените стандарти в международен мащаб.

Обучителните материали за стандартите ще бъдат разработени от експерти от националните органи по стандартизация на страните, участващи в проекта. Тези материали ще бъдат интегрирани в платформа за електронно обучение и ще бъдат тествани във виртуална обучителна среда. Тя ще бъде създадена чрез използването на съвременни, базирани на ИКТ образователни технологии и новаторски подход към предоставянето на теоретични знания и практически умения за прилагане на стандарти в различни сфери.

Целевите групи на проекта ISTRA са:

Планираните резултати от проекта (на английски и на националните езици на партньорите) са:

Координатор на проекта:

Бургаски свободен университет

Партньори по проекта:

Български институт за стандартизация

Латвийски културен колеж

Бюро по стандартизация на Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия

Технологичен лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния

Средно училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия

Професионалната търговска гимназия, Бургас

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект ISTRA

На 16 и 17 ноември 2016 г. в Българския институт за стандартизация се проведе първата партньорска среща по международния проект ISTRA

Информационен бюлетин 01/2016

Тук ще намерите информационен бюлетин 01/2016

На втората партньорска среща по проект ISTRA се определиха параметрите за разработването на обученията по стандартите

На 30 май 2017 г. в гр. Рига, Латвия се проведе втората партньорска среща по проект ISTRA

Последните уточнения по обученията по стандарти бяха съгласувани на третата партньорска среща по проект ISTRA

На 14 февруари 2018 г. в Прешов, Словакия, се проведе третата партньорска среща по проект ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

Информационен бюлетин 02/2018

Тук ще намерите информационен бюлетин 02/2018

Проведе се заключителна среща по проект ISTRA

На 4 септември 2018 г. в гр. Бургас, под домакинството на Бургаския свободен университет, се проведе последната партньорска среща и заключителна конференция по проекта ISTRA