Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO публикува стандартизационен документ „Насоки за нетни нулеви емисии“

В отговор на призива на Организацията на обединените нации (ООН) за по-ясни стандарти в подкрепа на инициативата за нетни нулеви емисии на 11 ноември, по време на COP27 (конференция на ООН за климатичните промени, провела се в Египет), Международната организация за стандартизация (ISO) обяви публикуването на IWA 42 Net Zero Guidelines (международно споразумение на работен форум „Насоки за нетни нулеви емисии“).

За разработването на този стандартизационен документ ISO обедини експертността на над 1 200 организации и експерти от над 100 страни, които да създадат, базирани на консенсус, насоки относно нетните нулеви емисии. Целта е чрез по-ясни дефиниции и указания да бъдат помогнати организациите по целия свят да разберат и постигнат по-бързо целите за нетни нулеви емисии.

Насоките предоставят рамка за съгласувано общоприето разбиране и планиране за „нетни нулеви емисии“, която да бъде прилагана на държавно, регионално, местно и организационно ниво.

Те определят обща посока за:

Само за три месеца над 1 200 организации и експерти от целия свят се събраха, за да разработят единен основен референтен документ с указания за нетни нулеви емисии чрез платформата на ISO в открит, основан на консенсус, процес. Като база за работа бяха използвани съществуващи стандарти и инициативи за нетни нулеви емисии, за да се създаде хармонизирана основа с указания за нетни нулеви емисии. 

Насоките за нетни нулеви емисии ще подкрепят всички организации, включително тези, които разработват политики, рамки, стандарти или други документи, свързани с нетните нулеви емисии, предназначени за прилагане от други организации и лица, така че да бъде използван сходен подход, независимо от инициативата, с която са свързани. 

Документът може да бъде прочетен и изтеглен безплатно от сайта на ISO www.iso.org/netzero. Той ще бъде достъпен на английски, френски, испански и арабски, като в бъдеще ще бъде преведен и на други езици.