Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Защита на потребителите: Поверителност чрез проектиране за потребителски продукти“

В Управителния съвет на ISO е получено предложение за създаване на нов Технически комитет ISO/TC „Защита на потребителите: Поверителност чрез проектиране за потребителски продукти“ [Consumer protection:Privacy by Design for consumer products].

Обект и област на приложение - стандартизация за защита на потребителите в областта на личната неприкосновеност още при проектирането на продукти, включително стоки, услуги и жизнени цикли на данни, активирани от такива продукти.

Цел и обосновка на предложението

Целта е да се създаде технически комитет, който да се занимава с поверителността на данните при проектирането на потребителски продукти от гледна точка на потребителите. За да се постигне това, работата по изискванията на високо ниво за поверителност още при проектирането, посочени в ISO 31700-1, трябва да бъде подкрепена от допълнителни стандартизационни проекти, насочени към поддържането, оценяването и по-подробното прилагане на неприкосновеността на личния живот още при проектирането на тези продукти.

Най-важните приоритети на ISO до 2030 г. са иновациите, за да се отговори на очакванията на потребителите и да се предоставят стандарти на ISO, когато пазарът има необходимост от тях. Предвид глобалния характер на днешните продукти, няма съмнение, че потребителите и организациите (т.е. „пазарът“) се нуждаят от стандарт за поверителност, създаден чрез международен консенсус, който може да се прилага за продукти, създадени навсякъде, за потребители, които могат да живеят навсякъде. По същия начин приоритетите и опасенията на потребителите по света все повече се фокусират върху това как поверителността, сигурността и практичните характеристики на продукта въплъщават доверието в продукта.

Потенциални заинтересовани страни

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация – членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 08.12.2023 г. на електронната поща на Виктор Матев: victor.matev@bds-bg.org, тел. 02/81 74 552.

За повече информация виж: