Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Възстановяване на околната среда“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Възстановяване на околната среда“

Националният орган за стандартизация на Китайската народна република (SAC) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: „Възстановяване на околната среда“ (**Ecological Restoration**).

Обхват: Стандартизация в областта на възстановяването на околната среда. Дейността ще бъде насочена към стандартизация на всякакъв вид и мащаб на проекти за възстановяване на околната среда, включително тяхното управление, планиране, изпълнение, мониторинг, оценяване и докладване.

Стандарти за мащабно възстановяване на околната среда

Необходимо е разработване на стандарти за създаване на програми за възстановяване на околната среда, при което задачите за възстановяване да се координират в програми за възстановяване в ландшафтен или регионален мащаб. ISO/TC ще предложи препоръки как могат да се управляват такива програми. Възстановяването на околната среда може да допринесе по съществен начин за опазване на природата и подобряване на благосъстоянието на хората по целия свят. Стандартите, разработени от предлагания ISO/TC, ще представят стабилна рамка за бъдещи проекти за възстановяване и за постигане на предвидените цели.

Определения и терминология

Новият ISO/TC ще започне работа чрез изготвяне на общ преглед, който характеризира реда за възстановяване на околната среда и определя съответната техническа терминология. Това ще допринесе за изграждането на общо разбиране на идеите в подкрепа на работата по стандартизация.

Принципи, ключови предположения и етапи на възстановителните работи

Бъдещият стандарт ще идентифицира принципи и ключови предположения, както и ще опише етапите на възстановителните работи от идейното планиране до окончателното докладване. Специален акцент ще се постави на изготвянето на референтен модел. Техническият комитет ще препоръча възможно най-добрия начин, по който да бъдат административно структурирани и управлявани проектите за възстановяване на околната среда.

Стандарти за специфична сладководна водна екосистема

Ще бъдат разработени и определени стандарти, които се отнасят за възстановяване на околната среда на сладководните водни екосистеми. Тук спадат реки, езера и влажни зони. Управлението на водосбора (или речния басейн) ще бъде разгледано от гледна точка на това как водните екосистеми могат да бъдат ефективно отново заредени.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението до 10 декември 2020 г. на гл. експерт Екатерина Славова, имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org, тел. 02/ 81 74 5**7**9.

Повече информация тук.