Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Прах и прашни бури”

Националната организация за стандартизация на Иран (INSO) предлага да се създаде нов технически комитет на ISO с наименование: „Прах и прашни бури” (Dust and dust storms).

Обхват: стандартизация в областта на естествения прах и прашните бури в градски мащаб и в индустриални градове, като се изключва изкуствения/производствен прах. Разработване на международни стандарти, свързани с: терминология, спецификации, състав и размер на праха, характеризиране на прашните бури и предотвратяване създаването на прах или намаляване на рисковете от естествен прах в областта на здравеопазването, безопасното водоснабдяване, селското стопанство, транспорта и др. В този комитет могат да бъдат разглеждани всички аспекти, свързани с естествения прах и прашните бури, и може да се стандартизират продукти и услуги в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР). Стандартизацията може да се извърши на 3 нива, а планирането може да се извърши в следните три области:

1. Определения и терминология.

2. Проучване на причините и предотвратяването на праха и прашните бури.

3. Ефекти от прах и прашни бури и начини за намаляването им.

Има редица държави в Близкия изток и Азия като Иран, Турция, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Сирия, както и в Африка като Судан, Чад, Нигер и др., които са изправени пред сериозни проблеми, свързани с прах и пясъчни бури и естествено за тях ще е от голяма полза създаването на този комитет. Други ще се възползват непряко от защитата на жизненоважни екосистеми на планетата. Изхранването на човечеството до голяма степен е застрашено от глобалното изменение на климата. Прахът, който е един от резултатите от изменението на климата, е създал много разрушителни ефекти в областта на доброто здраве и благополучие, въздействията върху климата, устойчивите градове и общности, живота на сушата, добрите послания и икономическия растеж, чистата вода и здравеопазването.

Това предложение има за цел да намали естествения прах и опасностите от него и ще съдейства, в международен аспект, за постигане на следните цели за устойчиво развитие: добро здраве и благополучие (ЦУР 1), качествено образование (ЦУР 4 ), действия в областта на климата (ЦУР 13), устойчиви градове и общности (ЦУР 11), живот на сушата (ЦУР 15), добри послания и икономически растеж (ЦУР 8), чиста вода и здравеопазване (ЦУР 6).

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението до 17 януари 2023 г. на гл. експерт Екатерина Славова,  имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 579

Оригинала на предложението може да намерите тук: