Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кучета-асистенти“

Националният орган за стандартизация на Нидерландия (NEN) предлага да се създаде нов технически комитет на ISO с наименование: „Кучета-асистенти“ (Assistance dogs).

Обхват: Стандартизация в областта на „Кучета-асистенти“
Стандартизацията в областта на кучетата-асистенти се съсредоточава върху, но не само до: терминология, здраве и добро състояние, развъждане и развитие на кучета, обучение, услуги за клиенти, създаване на професионалисти по кучета-асистенти, оценяване на съответствието и достъпност на кучетата-асистенти за обществото.

В обхвата на предложения технически комитет не влизат:
• кучета, които се предлагат само за емоционална подкрепа и/или комфорт (т.е. кучета за емоционална подкрепа);
• интервенции, подпомагани от кучета, например кучета, използвани за помощни средства или терапия, подпомагана от кучета;
• други видове работещи кучета като овчарски, полицейски кучета, кучета за проследяване и спасяване.

Кучетата-асистенти са специално обучени да изпълняват задачи, свързани с повишаване на независимостта и за намаляване на ограниченията на хората с увреждания.

Обща информация
Кучето-асистент е постоянно с човека с увреждане, за да изпълнява основни задачи, така че да се намалят ограниченията за този човек. Основният термин е „куче-асистент“. Примери за кучета-асистенти са кучета-асистенти за хора с аутизъм, кучета-асистенти за деца с проблеми в растежа, кучета-асистенти за хора с диабет, кучета-водачи, кучета за хора с проблеми със слуха, кучета-асистенти за медицинска реакция, кучета-асистенти за по-добра мобилност, кучета-асистенти за хора с посттравматичен стрес, кучета-асистенти за хора с припадъци.

В някои страни кучето-асистент се нарича служебно куче.

Цел и обосновка на предложението
Все повече хора избират да си осигурят и понякога обучат собствено куче-асистент, и това много често е доста успешно. Необходимо е обаче да се уеднаквят изискванията в тази област, за да могат тези кучета да получат достъп до обществени пространства и транспорт. Междувременно, нараства броят на хората, които понякога представят домашното си куче като „куче-асистент“, само за да получат достъп до въздушен транспорт или обществени пространства. Поведението на зле обучени и/или гледани кучета може да повлияе на правата за достъп на лица с легитимни кучета-асистенти. Без яснота какво е куче-асистент, оспорването на тези случаи е трудно и представлява проблем за заинтересуваните страни.

Като се взема предвид изложеното по-горе, се налага необходимостта от независими стандарти на ISO, разработени от частния и публичния сектор, които могат съвместно да уточнят определението за кучета-асистенти, изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, и как тези кучета могат лесно бъдат лесно разпознаваеми по целия свят.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно това предложение до 25 март 2021 г. на гл. експерт Екатерина Славова, имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 579.

Оригиналът на предложението можете да намерите тук: