Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Машини, предназначени за използване в хранителната промишленост“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Машини, предназначени за използване в хранителната промишленост“

Националният орган по стандартизация на Германия (DIN) предлага да се създаде нов технически комитет в ISO Машини, предназначени за използване в хранителната промишленост (******Machinery intended for use with foodstuffs******).

Обхват: разработване на международни стандарти, отнасящи се за аспектите на безопасност и хигиена на машини, предназначени за използване в хранителната промишленост; стандарти за отделните видове машини и техните принадлежности, използвани във веригата за доставка на хранителни продукти, както и за системи за обработване и цялостни производствени линии. Всички тези машини преработват различни суровини и компоненти в междинни хранителни продукти и/или готова за консумация храна.

Цел на тези стандарти е установяване на:

Работата на новия технически комитет ще се фокусира върху следните машиностроителни сектори, без да се ограничава до: машини и оборудване за хлебопроизводство; машини и оборудване за преработване на месо; оборудване за кетъринг; центрофуги за обработване на масло и мазнини; машини за сладолед; машини за обработване на макаронени изделия и зърнени култури; охладители за мляко в насипно състояние; машини за обработване на риба; машини и оборудване за кланици.

Хранителната промишленост е един от най-големите пазари, насочени към потребителите. Този пазар е многообразен поради изобилието от хранителни продукти. С течение на годините машините за хранителни продукти, високоавтоматизираните уреди и елементи все повече се усложняват. Следователно, стандартизацията на машините се нуждае от подходяща структура, за да се съобрази със съвременното техническо развитие. Засега няма еквивалентна програма за стандартизация в ISO за машини, предназначени за използване с хранителни продукти. В сектора на машини за хранително-вкусовата промишленост очевидно липсват международни стандарти, описващи изисквания за здраве и безопасност при работа и хигиена на машините, предназначени за използване с хранителни продукти. Ето защо разработването на международни стандарти в този сектор е спешно необходимо и ще улесни безопасността на работното място в хранително-вкусовата промишленост, както и безопасността на храните за потребителите.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 05.10.2019 г. на електронната поща на Светлана Гюрджилова: svetlana.gurjilova@bds-bg.org; тел. 02/81 74 591.

Оригиналът на предложението може да намерите тук.