Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: „Обучение на водачи. Интелигентна система за обучение за управление на превозни средства“

Международната организация за стандартизация (ISO) прави предложение за създаване на нов технически комитет с наименование „Driver training — Intelligent training system for vehicle driving“ (Обучение на водачи. Интелигентна система за обучение за управление на превозни средства).

Обхват на дейност: разработване на документ, който ще съдържа термини и определения, изисквания (включително функционални изисквания и изисквания за технически характеристики), методи за изпитване, опаковане, транспортиране и съхранение на интелигентни системи за обучение за управление на превозни средства, като няма да включва оборудването на тази система.

Цел и обосновка на предложението
Обучението на водачи за управление на превозни средства е първата защита за безопасността на движението по пътищата. Изследванията и прилагането на интелигентни технологии при обучение на водачи и при изпити за придобиване на правоспособност за управление на превозно средство са относително закъснели. През последните години при изпитите за придобиване на правоспособност за управление на превозно средство се появиха някои съоръжения и системи с електронни технологии. Започнаха да се появяват редица платформи за система за записване в учебни центрове по обучение за управление на превозно средство, базирани на интернет технологии, които насърчиха процеса на информационно изграждане на обучение на водачи и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на превозно средство. През последните години, с напредъка на технологиите за изкуствен интелект и нарастващото търсене на индустрията за обучение на водачи за подобряване на качеството на обучение, подобряване на опита от обучение и намаляване на разходите за обучение, техническите условия за прилагане на технологията за изкуствен интелект в индустрията за обучение на водачи и разработване и прилагане на робот обучаващ вместо изкуствен обучаващ стават все по-развити, а социалното търсене е все по-належащо.

Много страни по света последователно провеждат съответните изследвания, разработване и приложение на продукти в това отношение. Например, през 2016 г. Китай пусна първото поколение интелигентна система за обучение на водачи (робот обучаващ). Системата използва мултисензорно сливане на информация и функции за взаимодействие между човек и компютър, за да се осигурят насоки за обучение. Някои екипи в Германия също проучиха приложението на виртуалната реалност и технологията за анализ на данни за обучение на водачи за управление на превозни средства.

Въпреки че има някои разлики в правилата за движение в отделните държави, основните изисквания за умения за безопасно управление са общи, което също определя, че функциите на интелигентната система за обучение са сходни и се нуждаят от унифицирани стандартни изисквания. Разработването на стандарт за интелигентна система за обучение за управление на превозни средства ще спомогне за насърчаване на технологичния напредък на тази индустрия.

Всеки заинтересован може да представи своето становище по предложението най-късно до 07.01.2022 г. на електронната поща на Гергана Илиева: \gergana.ilieva@bds-bg.org; тел: 02/81 74 567.

Повече информация тук: