Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова тема „Ръководство за оценяване на ползите от стандартизацията за организациите“

Обхват
Този документ представя насоки за организациите, за да разберат и прилагат принципите за оценка, методите и процедурите за икономически и социални ползи от стандартизацията. Този документ ще е от полза за организации, които възнамеряват да измерват ползите от стандартизацията, и да подобрят своя принос в стандартизацията.

Цел и обосновка на предложението
През 2010 г. от Международната организация по стандартизация (ISO) е обявена методика за оценяване на ползите от стандартизацията за организациите, която се основава на теорията за веригата на стойността, с цел да се разработят и извършват такива изследвания от държавите, членове на ISO, и да се провеждат проучвания в тези страни. Тази методология не е разработена като международен стандарт, което ограничава организациите да подобряват ползите от стандартизацията за тях.

За да се насърчат организациите да подобрят икономическите и социалните ползи от стандартизацията, този документ предоставя именно принципите за оценка, методите и етапите на оценяване на ползите от микростандартизацията, основани на теорията на веригата на стойността. Целта на предложението е предоставяне на организациите на принципи, методи и процедура за оценка на ползите от стандартизацията, подобряване на разбирането на ползите от стандартизацията, и разбиране на функционалния режим на стандартизацията във веригата на стойността за организациите, така че да се засили ползата от стандартизацията. От своя страна това би спомогнало на организациите да подобрят своята ефективност чрез дейности по стандартизация.

Заинтересовани страни

Допълнителна информация/въпроси
Предложителят би подкрепил създаването на Съвместен комитет за този проект или друг механизъм за сътрудничество с IEC, ако има интерес от страна на IEC, и подлежи на одобрение от двата технически съвета - ISO/TMB и IEC/SMB.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този проектен комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 25.06.2021 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: имейл: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

За допълнителна информация виж: