Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Станции за зареждане на превозни средства с природен газ”

Предложението за създаване на нов технически комитет Станции за зареждане на превозни средства с природен газ [Natural gas fuelling stations for vehicles] е направено от националния орган по стандартизация на Франция (AFNOR), като се планира секретариатът да бъде поддържан от AFNOR.

Обхват на дейност: Стандартизация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на станции за зареждане на превозни средства с компресиран природен газ (CNG) и втечнен природен газ (LNG). Това включва оборудване, устройства за безопасност и поддържане. 

Цел и обосновка на предложението

Пет години след публикуването на международните стандарти ISO 16923 и ISO 16924 за станции за зареждане с компресиран природен газ и втечнен природен газ следва да бъдат актуализирани. Тъй като природният газ като транспортно гориво предлага важни предимства за потребителите, околната среда и икономиката, се очаква използването му да продължи да се увеличава и през следващите години. Поради това са необходими актуализирани и подходящи за пазара стандарти за CNG и LNG.

Природният газ е бърз и рентабилен начин за декарбонизация на автомобилния транспорт и подобряване качеството на въздуха в градовете. Той е достъпна алтернатива на нефта, с по-ниски емисии на парникови газове от всяко друго въглеводородно гориво, и почти не отделя замърсители (прахови частици и азотни оксиди NOx), които все повече замърсяват въздуха в районите с интензивен трафик. Превозните средства, задвижвани с природен газ, са по-тихи в сравнение с дизеловите и предлагат по-ниски общи разходи за поддържане в сравнение с конвенционалните горива. Технологията, използвана в автомобилите на природен газ, е достатъчно развита и безопасна. Природният газ също така позволява смесването му с биометан от отпадъци и биомаса, или със синтетичен газ, произведен с помощта на вятърна и слънчева енергия. При използването на възобновяем газ се постига почти неутрална по отношение на въглеродните емисии мобилност, без това да оказва влияние върху инфраструктурата и технологията на превозните средства.

Предложение за първоначална работна програма

Преработване на ISO 16923:2016 Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства с компресиран природен газ (CNG)

Преработване на ISO 16924:2016 Станции за зареждане с природен газ. Станции за зареждане на превозни средства с втечнен природен газ (LNG)

Потенциални заинтересовани страни

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 24.03.2022 г. на електронната поща на Спас Бързаков:  spas.barzakov@bds-bg.org, тел. 02/8174 592.

За повече информация виж тук: