Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова работна тема

Несвързани към канализация (автономни) санитарни системи. Сглобяеми интегрирани устройства за третиране. Общи изисквания за безопасност и изисквания за характеристиките при проектиране и изпитване

Предложение за възстановяване на Проектен комитет 305 към ISO

Цел и обосновка на предложението

Необходимо е преразглеждане на ISO 30500:2018, който е разработен от вече разформирования ISO/ПС 305 „Несвързани към канализация санитарни системи“. Бившето ръководство на ISO/PC 305 предлага възстановяване на комитета, за да започне работата по преразглеждането. Предварителният списък на областите, определени за разглеждане, включва: дефиниции, необходими за определяне на приложими микробиологични методи за изпитване на вещества в твърдо и течно състояние, обхват на възможността за алтернативи на суровите екскременти и урината като входящ материал, срещнати трудности и актуализиране на изискванията за изпитване въз основа на опита от прилагането на стандарта и изменението на праговете на емисиите. 

Прилагането на този документ ще окаже въздействие в световен мащаб при развитите и особено при развиващите се страни, където по-голямата част от населението няма достъп до безопасни и хигиенизирани санитарни съоръжения. Актуализацията на документа ще предостави възможността на производителите да провеждат предварителни изпитвания, преди продукта да бъде пуснат на пазара. Редица правителства вече работят по решения, които ще осигурят достъпни безопасни санитарни системи за своите граждани, като тези на Сенегал, Южна Африка, Индия, Китай, Непал и др. Наличието на международно признат стандарт, на изискванията на който продуктите трябва да отговарят, ще даде увереност на потребителя за наличието на характеристики на продукта, които обикновеният човек не може лесно да измери, например, че продуктът убива човешки чревни патогени, безопасен е за употреба и защитава околната среда.

Обхват

ISO 30500:2018 определя общите изисквания за безопасност и изисквания за характеристиките при проектиране и изпитване, както и изискванията за устойчивост на несвързаните към канализация санитарни системи (NSSS). NSSS, за целите на този документ, е сглобяема интегрирана инсталация за третиране, включваща компоненти на предния край (тоалетната) и задния край (пречиствателно съоръжение), които

Този документ е приложим за санитарни системи, които са произведени като един модул или са произведени като набор от сглобяеми елементи, предвидени да бъдат сглобени на едно място без по-нататъшни допълнения или модификации, които влияят върху функционирането на системата. Равнината или повърхността (например, подова настилка, бетонна подложка), върху която е разположен напълно сглобен NSSS, е извън обхвата на този документ. Той не е приложим за санитарни системи, изградени на място.

Потенциални заинтересовани страни

Националните заинтересовани страни могат да предоставят своята позиция по предложението до 25.01.2023 г. на Любен Велев, e-mail: luben.velev@bds-bg.org**, тел: + 359 2 8174 573.**