Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова работна тема „Насоки за задгранични складови услуги при трансгранична търговия“

Обхват 

Стандартизация в областта на предоставяне на задгранични складови услуги за стимулиране на трансграничната търговия. Целта е да се разработи техническо ръководство за предлагане на услуги, свързани със задграничните складове, и да се откроят специалните функции, включително общи принципи, предоставяне на услуги, процеси на обслужване, гаранция за обслужване, качество на услугата, оценяване и подобряване.

Цел и обосновка на предложението

Преди близо 20 години задграничните складове започнаха да предоставят обикновена складова функция и постепенно се развиха в нов тип външнотърговска инфраструктура, която интегрира основни функции и услуги с добавена стойност като доставка и размяна, извършване на преработване и довършителни дейности, дистрибуция и финансиране. Тази еволюция превръща задграничните складове не само в най-важните иновации в логистичните модели на трансгранична търговия, но и в основен център на задграничните логистични мрежи.

В условията на глобална криза на веригата за доставки задграничните складове се превърнаха във важен способ на международната логистика за управление на навременната доставка и намаляване на разходите. Задграничните складове постигат това, като свързват всички ключови части от веригата за доставки и играят голяма роля в привличането на международни логистични структури и подобряване на проблемите на веригата за доставки. Според данни от платформата eBay, коефициентът на повишаване на продажбите на свързани със задграничните складове стоки е четири пъти по-висок от този на директно доставените стоки, и продажбите на стоки в задгранични складове представляват повече от 50% от всички продажби, а броят на съхраняващите складове представлява едва 10%. Ето защо все повече платформи за електронна търговия насочват трафика към стоки от задграничните складове, за да увеличат възможностите за продажби.

Липсата или недостатъчният брой стандарти в областта на задграничните складови услуги налага създаването на процедури и минимални стандарти, особено за операторите или доставчиците на услуги. Разработването на указания за услугите, свързани със задграничните складове, има много предимства:

Потенциални заинтересовани страни са: промишлеността и търговията, правителството, потребителите, синдикатите, академичните и изследователски организации, предприятията, които прилагат стандарти, неправителствените организации.

В случай на национален интерес БИС може да подкрепи предложението. Ако новата работна тема бъде приета от националните органи по стандартизация – членове на ISO, България може активно да участва в разработването на новия документ.

Националните заинтересовани страни могат да дадат своето становище по предложението до 15.05.2022 на Петър Лозев, имейл: petar.lozev@bds-bg.org , тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация: