Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Стандартизация в областта на управленското консултиране“

Обхват 

Стандартизация в областта на управленското консултиране. Изключени са техническите аспекти, които са в обхвата на ISO/TC 225 „Проучване на пазара, мненията и социални изследвания“, и ISO/TC 260 „Управление на човешките ресурси“.

Цел и обосновка на предложението

Целта на управленското консултиране е да се подобри оперативната ефикасност и ефективност на организацията. Ако се използва правилно, е възможно значително да се намалят разходите и да се увеличи рентабилността. Според данните, публикувани от платформата за управленско консултиране Consulting Quest, глобалният пазар на управленско консултиране ще надхвърли 300 милиарда щатски долара до края на 2022 г., като Северна Америка ще представлява 43%, Европа, Близкият изток и Африка заедно  - 34%, Азиатско-тихоокеанският регион  - 20%, а Латинска Америка - 4%. В тези региони все още е налице растеж с темп от 4% до 10%.

Промени във външния и вътрешния контекст на индустрията за услуги по управленско консултиране:

През петте години след публикуването на ISO 20700:2017 стандартът е широко използван, предоставяйки ефективни насоки за развитието на пазара на управленско консултиране. Оттогава обаче външният и вътрешен контекст на индустрията претърпя драматични промени. Външните промени включват пандемията от COVID-19 и настъпването на т. нар. ера VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) - (нестабилност, несигурност, сложност и неяснота). Организациите са изправени пред различни проблеми.

Нови тенденции в услугите по управленско консултиране:

На мода е дигитализацията. Процесът, съдържанието и резултатите от управленското консултиране се цифровизират и клиентите ще оценяват качеството на услугата, предоставяна от доставчиците на управленско консултиране, чрез дигитални платформи.

Потребност от гъвкавост. Гъвкавото управление е ценен инструмент в ерата на VUCA. Това е съвкупност от механизми за управление, които позволяват на организациите бързо да се адаптират към промените в околната среда, да бъдат гъвкави, за да възприемат, реагират и координират цялата организация и да могат да постигнат висока производителност, конкурентоспособност и устойчивост.

Специализация в областта на управленското консултиране. Управленските консултантски услуги са включени в шестте основни продуктови категории на ООН и доставчиците на консултантски услуги по управление трябва все повече да се фокусират върху конкретна област. 

Диверсификация на клиентите. Сферата на клиентите на управленското консултиране се разшири, включвайки търговски институции и обществени институции. От гледна точка на големината, вече се включват големи организации и малки, и средни предприятия. 

Предложеният Технически комитет ще бъде от полза за развитието на индустрията за управленско консултиране, като:

Потенциални заинтересовани страни: среди от индустрията и търговията, правителство, потребители, синдикати, академични и изследователски организации, фирми, прилагащи стандарти, неправителствени организации .

При национален интерес БИС може да одобри създаването на новия технически комитет. Ако предложението бъде прието от националните органи по стандартизация – членове на ISO, България може да участва в неговата работа като активен член или като наблюдател.

Националните заинтересовани страни могат да предоставят своето становище до 05.12.2022 на Петър Лозев, e-mail: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация: