Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Топлопреносни мрежи“

Обхват: Стандартизация в областта на топлопреносните мрежи (HSN - Heat Supply Network), включително проектиране, изграждане, интегриране, контрол и управление въз основа на тръбопроводната мрежа за централизирано топлоснабдяване.

Цел и обосновка на предложението
Предложената нова област на техническа дейност относно топлопреносни мрежи ще допълни и укрепи съществуващите технически дейности на ISO и успешните промишлени инициативи за преход към чиста енергия, инфраструктура и т.н. в съответствие със Стратегията 2030 на ISO и Целите на ООН за устойчиво развитие.

Програмата за изготвяне на цялостни стандарти за топлопреносни мрежи на ниво ISO ще помогне да се подкрепят глобалните усилия в посока на нисковъглеродни емисии, енергоспестяване и безопасност в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие и посоката на развитие, посочена в Парижкото споразумение.

Целта на стандартизацията на топлопреносната мрежа е да се намалят загубите при пренос на топлина чрез стандартизиране на конструкцията, експлоатацията и енергоспестяващите технологии на продукта, да се подобри съвместимостта и ефективността на промишлената отпадна топлина, да се подобри нивото на контрол и управление на тръбопроводната мрежа за централизирано. Със създаването на големи топлоелектрически централи и атомни електроцентрали разстоянието на пренасяне на топлинна енергия става все по-голямо а диаметърът на тръбопроводите също се увеличава и увеличава. Следователно, страните обикновено изграждат топлопреносна мрежа в голям мащаб и топлопреносни тръбопроводи на дълги разстояния с циркулираща вода с висока температура. Насърчаването на развитието на топлопреносната мрежа чрез стандартизация не само ye ускори устойчивата индустриализация и иновациите, но също така спомогне за изграждането на безопасна и устойчива на аварии инфраструктура.

Потенциални заинтересовани страни
Целта на тази нова област е да се отговори на потребностите на различни заинтересовани страни, включително: проектанти на топлопреносни мрежи, доставчици на топлинна енергия, регулаторни органи, фирми в областта на инфраструктурата, сервизни фирми и потребители на стандартизирана терминология, технология и помощни инструменти за топлопреносните мрежи.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този проектен комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 08.11.2021 г. на електронната поща на Антоанета Божкова: имейл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 583.

Повече информация за предложението може да намерите тук: