Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Интелигентна дистрибуция в логистиката“

Предложението е направено от Националния орган по стандартизация на Китай (SAC).

Обхват: Стандартизиране на услугите, прилагане на техники и управление в областта на дистрибуцията в логистиката, и по-специално процеса на дистрибуция на стоки от производителя или дистрибутора до регионалния център, центъра за дистрибуция и в крайна сметка до предприятия като търговците на дребно в градовете. Целта е да се подобри качеството, безопасността и ефективността на дейностите по дистрибуция и да се повиши стабилността, гъвкавостта и устойчивостта на дистрибуцията в логистиката.

Цел и обосновка на предложението

Технологичните иновации са двигател на пазарния просперитет и икономическото развитие. Дистрибуцията в логистиката играе все по-важна роля в икономическия живот и получава голямо внимание и води до активно участие на различни заинтересовани страни.

Днес пред дистрибуцията в логистиката съществуват и предизвикателства: например неефективна работа, трудно постигане на съответствие между търсенето и предлагането на логистични услуги, лошо контролиране на дистрибуцията на дълги разстояния, нестабилно качество на услугите, пропуски в управлението на безопасността, здравето и професионалните условия на труд, рискове за специалистите и свързаното с тях замърсяване на въздуха и шума.

Потенциални заинтересовани страни:

Доставчици, производители на техническо оборудване, специалисти, клиенти и съответните правителствени органи. 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация – членове на ISO, БИС може да участва като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2022 г. на електронната поща на Десислава Гуленоваdesislava.gulenova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 581.

За допълнителна информация: