Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Онлайн услуга за кетъринг“

Предложението е направено от Националния орган по стандартизация на Китай (SAC).

Обхват: Стандартизация в областта на онлайн услугите кетъринг. Обхватът ще включва, но не се ограничава до:

Цел и обосновка на предложението

Онлайн услугата за кетъринг е нова услуга, при която храната се поръчва онлайн и се доставя до определено място без пряк контакт между доставчиците на услугата и клиентите. Доставчиците на онлайн услугата включват ресторанти, виртуални кухни/виртуални ресторанти. Процесът при тази услуга се състои от 6 стъпки, включително поръчка онлайн, обработка на поръчката, приготвяне на храната, опаковане на храната, доставка на храната и обратна връзка с клиента. 

Предложеният ISO/TC ще съсредоточи дейността си върху стандартизацията на поръчка онлайн, обработка на поръчката и приготвяне на храната.

Потенциални заинтересовани страни

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация – членове на ISO, БИС може да участва като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2022 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 581.

За допълнителна информация: