Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Системи Аюш“

Предложението за създаване на нов технически комитет „Системи Аюш“ [Ayush systems] е направено от Националния орган по стандартизация на Индия (BIS).

Обхват

Стандартизация в областта „Системи Аюш, включително аюрведа, йога, натуропатия, унани, сиддха, сова ригпа и хомеопатия. Включени са както традиционни, така и съвременни аспекти на продуктите и услугите за тези системи. От обхвата са изключени продуктите и услугите, които са обект на ISO/TC 54 „Етерични масла“, ISO/TC 215 „Информатика в здравеопазването“ и ISO/TC 249 „Традиционна китайска медицина“.

Цел и обосновка на предложението

Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти – чрез постигане на универсално здравно покритие, справяне с извънредни ситуации в областта на здравеопазването и насърчаване на по-здравословен начин на живот за населението. „Системите Аюш могат да допринесат в значителна степен за постигането на поставената цел за универсално здравно покритие, като бъдат включени в предоставянето на важни здравни услуги.

Продуктите „Аюш се търгуват в над 100 държави като лекарство или като хранителна добавка. 

С оглед насърчаване на безопасността, качеството и ефективността на „Системите Аюш се предвижда да се формулират международни стандарти. Подобно начинание може не само да увеличи международната търговия, но и да изгради доверие сред потребителите.

Предложение за първоначални теми за работна програма

Първоначалната работна програма на предложения комитет ISO/TC ще се фокусира върху стандартизацията в областта на „Системи Аюш“, но няма да се ограничи до следните области:

Потенциални заинтересовани страни – потребители, индустрии, правителствени/регулаторни органи, национални и международни търговци, академични среди и изследователи по целия свят, занимаващи се с традиционни медицински системи, включително „Системи Аюш.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация – членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован на национално ниво може да представи становище по предложението до 09.11.2022 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 581.