Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство

Публикуваното от ISO практическо ръководство за управление на услугите в сектора на информационните технологии, съдържа указания за практическото прилагане на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018, като се отчита динамичната среда в тази област. Изданието описва и как да се комбинират популярни методи за управление (като Agile, Lean or DevOps), организационни рамки и методологии за управление на ИТ услуги (ITIL®, COBIT®, CMMI-SVC®) и допълнителни стандарти (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 31000).

Съдържа три основни раздела:

Изданието се предлага на в pdf формат онлайн и на CD, на английски език.

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018)

ТК-57 още

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство