Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Брошура на ISO за ISO 9001 във веригата за доставки

**Брошура на ISO за ISO 9001 във веригата за доставки**
Международната организация за стандартизация (ISO) предлага своята нова брошура **„ISO 9001 във веригата за доставки”**. Тя е предназначена за тези, които отговарят за избора на доставчици или за вземането на решения за закупуване.
Стоките и услугите обикновено се рекламират като произведени от доставчици, които имат внедрена сертифицирана система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008. В момента над един милион организации в повече от 170 страни са сертифицирани по този стандарт.
Брошурата обяснява как да се извлече максимална полза от прилагането на ISO 9001 като инструмент във веригата за доставки.
Целта на ISO 9001 е да предостави набор от изисквания, които при ефективно прилагане дават увереност, че даден доставчик може постоянно да предоставя стоки и услуги, които:
Брошурата обяснява различните начини, по които доставчиците могат да докажат съответствие с ISO 9001:2008. Тя също така описва какво може да се направи при неудовлетвореност от изпълнението на договореностите от страна на доставчика.
[**За повече информация **](http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1624)
[**Текст на брошурата на английски език**](/images/upload/Novini/Broshure_ISO_9001.pdf)